Het integreren van ventilatie is intussen meer dan 10 jaar verplicht binnen de EPB-regelgeving. Uit recente studies blijkt dat ventilatie-installaties niet altijd correct werden geplaatst, afgesteld, onderhouden,… Om deze reden werd enkele jaren geleden gestart met de opmaak van de STS P 73-1 ‘Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’.


De STS heeft betrekking op prestatiecriteria voor het realiseren van ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen en het opstellen van een verslag over de kenmerken en prestaties van de bedoelde ventilatiesystemen.


Op 1 januari 2016 werd deze STS geïntegreerd in de EPB-regelgeving. Voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen is sindsdien een ventilatievoorontwerp bij de startverklaring en een ventilatieprestatieverslag bij de EPB-aangifte verplicht. Dit alles opgevolgd via een kwaliteitskader.