Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd. Wanneer het gaat over een project waar minstens twee aannemers zullen tewerkgesteld zijn, is de

aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht.


Het KB voorziet verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personenHet  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papierwerk met zich meebrengt.


Wat je moet weten over veiligheidscoördinatie ?