Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), een geluidstest of via het gebruik van waterstroom.


Tel: 051 58 19 84 - bart@arensa.be.

Wat moet je weten voor je laat keuren?

Infraxfolder keuring riolering

Hoe verloopt je aanvraag?

Aanvraag aansluiting


Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer KPRV-20130506-00017