OFFERTE AANVRAGEN

Het EPC is verplicht bij verkoop en verhuur van een wooneenheid

Het is de eigenaar die een EPC moet laat opmaken. Het EPC moet voorgelegd worden aan kandidaat-kopers/kandidaat-huurders.


De opmaak van een EPC is verplicht sedert


Energieprestaties berekend op basis van theoretisch berekend verbruik: primair berekend jaarverbruik gedeeld door bruikbare vloeroppervlakte geeft het kengetal (kWh/m²). Hoe lager het kengetal, hoe beter de gemiddelde energieprestatie. Op een schaal van 0 tot 700 (en hoger) zal staan hoe energiezuinig de woning is.  Het geeft aan de koper een idee van hoe het gesteld is met het energieverbruik van de woning die hij op het oog heeft. Er staat bijvoorbeeld ook in of en hoe het dak geïsoleerd is en of er super isolerende beglazing aanwezig is.


Het certificaat is 10 jaar geldig, maar wordt het best vernieuwd zodra er verbeteringswerken zijn uitgevoerd.


Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.


EnergiePrestatieCertficaat: Een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt KLIK.


Indien EPC voor verkoop bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.


Keuring van brandstoftank kan gebeuren in combinatie met de opmaak van een EPC.

Keuring van de elektrische installatie (bij verkoop van een woonentiteit)

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar, dient een nieuw te worden opgemaakt.

Tijdens de keuring van de elektrische installatie wordt nagegaan of deze nog in regel is met het AREI.

Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning.

Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen. In de verkoopovereenkomst kan wel nog worden opgenomen dat de verkoper instaat voor de kosten van deze aanpassingen.

Op uw vraag regelen wij een afspraak met een erkend onafhankelijk keuringsbureau.

EPC tot eind 2018 EPC vanaf 2019