Algemene voorwaarden

Hosted by AKONI.be


Privacy Policy

© 2009-2018 Bart Pottelancie


GDPR-verklaring GDPR-verklaring Arensa.Be Contactformulier Veiligheidscoördinatie Keuring installatie privé riolering EPC - Energie Prestatie Certificaat Plaatsbeschrijving Luchtdichtheidstest Home

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

Google MAPS

T 051 58 19 84


Ondernemingsnummer

om fraude tegen te gaan niet vermeld op onze site. Te verkrijgen op eenvoudig schriftelijk verzoek.


Contact: Petra Quartier

Petra[at]pottelancie.beEnergie deskundige

Erkend door het VEA

Erkeningsnummer EP09497

Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer KPRV-20130506-00017

Luchtdichtheidstester

Erkend door het BCCA/WTCB

Erkend door het BCCA sinds 2015

Contact
Bart Pottelancie Eikendreef 19 - 8680 Koekelare T 051 58 19 84 - info[at]pottelancie.be Disclaimer - Privacy Policy

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.pottelancie.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bart Pottelancie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bart Pottelancie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Bart Pottelancie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Bart Pottelancie staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bart Pottelancie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Bart Pottelancie . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement van onze zetel te Koekelare.


Disclaimer Nieuws Privacy Policy Contactformulier Algemene voorwaarden Terms and Conditions

Het is verboden ondernemings- en persoonsgegevens van deze site te gebruiken

voor commerciële doeleinden en mailings zonder schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie.